تبلیغات

دانلود رایگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد پرستاری را می توانید بصورت کاملا رایگان از طریق لینک های زیر دانلود نمایید.

توجه: فرمت فایل سوالات به صورت پی دی اف (PDF) می باشد و برای باز شدن آن به برنامه اكروبات ریدر(Acrobat Reader) نیاز است.

وزارت بهداشت سال تحصیلی 94 - 93 الف دفترچه ب (رایگان)

وزارت بهداشت سال تحصیلی 93 - 92 (بزودی)

وزارت بهداشت سال تحصیلی 92 - 91 (رایگان)

وزارت بهداشت سال تحصیلی 91 - 90 (رایگان)

وزارت بهداشت سال تحصیلی 90 - 89 (رایگان)

وزارت بهداشت سال تحصیلی 89 - 88 (رایگان)

وزارت بهداشت سال تحصیلی 88 - 87 (رایگان)

وزارت بهداشت سال تحصیلی 87 - 86 (رایگان)

وزارت علوم (تربیت مدرس) سال 90 (رایگان)

وزارت علوم (تربیت مدرس) سال 88 (رایگان)

وزارت علوم (تربیت مدرس) سال 86 (رایگان)

در آینده دفترچه سوالات سالهای دیگر کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ، در همین صفحه قرار خواهند گرفت.